Je vysvetlená možnosť Cloud Backup LastPass Authenticator

LastPass Authenticator je bezplatná aplikácia pre zariadenia so systémom Android a iOS, ktorá pre vás môže vygenerovať dvojfaktorové autentifikačné kódy.

Aplikácia je kompatibilná s účtami LastPass, ale spolupracuje aj s inými službami, ktoré podporujú dvojfaktorové overenie, napríklad Google alebo LogMeIn. Aplikácia podporuje všetky služby alebo aplikácie, ktoré používajú Google Authenticator alebo dvojfaktorové overenie založené na TOTP.

Po pridaní účtu do aplikácie sa pri otvorení generuje nepretržitý dvojfaktorový overovací kód alebo sa zobrazí výzva na potvrdenie, na ktorú musíte odpovedať, aby ste sa prihlásili do vybranej služby.

LastPass Authenticator je kompatibilný s aplikáciou spoločnosti na správu hesiel, ale nevyžaduje ju. Niektoré funkcie sú však obmedzené, ak nepripojíte program LastPass Authenticator k účtu LastPass.

Cloudové zálohovanie LastPass Authenticator

Cloud Backup je nová funkcia aplikácie LastPass 'Authenticator pre Android a iOS. Umožňuje vám zálohovať všetky autentifikačné tokeny v cloude pre ľahkú obnovu, ak musíte obnoviť svoje mobilné zariadenie alebo úplne prepnúť na nové zariadenie.

Hlavným využitím tejto funkcie je pohodlie. Namiesto toho, aby ste pri prepínaní smartfónov alebo resetovaní museli manuálne nastaviť všetky dvojfaktorové autentifikačné služby, môžete ich namiesto toho obnoviť zo zálohy.

Je to užitočné, ak prevádzkujete desať alebo viac z týchto dvojfaktorových autentifikačných služieb v aplikácii LastPass Authenticator.

Cloud Backup vyžaduje, aby ste prepojili účet LastPass s LastPass Authenticator. Dáta sú potom prepojené s týmto účtom a na obnovenie zálohy v tom istom zariadení alebo inom zariadení je potrebný prístup k účtu.

Službu Cloud Backup povolíte v nastaveniach v časti backup. Klepnutím na ikonu ponuky a výberom položky Nastavenia otvoríte nastavenia na svojom zariadení. Na stránke nastavení začiarknite možnosť „zálohovať na LastPass“.

Čo sa stane potom závisí od toho, či ste už prepojili účet LastPass s aplikáciou Authenticator, alebo nie.

Ak áno, dostanete správu, ktorá vás požiada o potvrdenie e-mailovej adresy účtu. Ak tak neurobíte, aplikácia vás prevedie krokmi na stiahnutie aplikácie LastPass Password Manager, vytvorenia účtu, prihlásenia a prepojenia s aplikáciou Authenticator spoločnosti.

Zmeny vykonané od tohto dňa sa synchronizujú s prepojeným účtom LastPass. To okrem iného zahŕňa pridávanie alebo odoberanie služieb, úpravu mien alebo zmenu poradia, v ktorom sú účty uvedené v aplikácii.

LastPass šifruje údaje MFA v zariadení pred ich prenosom na podnikové servery. Dáta sú zabezpečené rovnakým spôsobom ako dáta hesla LastPass, čo znamená, že LastPass nemá prístup k údajom, pretože je chránený hlavným heslom používateľa.

Proces obnovenia môžete začať na úvodnej stránke aplikácií. Obnovenie obnovíte kliknutím na tlačidlo obnovenia zo zálohy. Teraz musíte svoj účet LastPass potvrdiť a ak všetko pôjde dobre, všetky autentifikačné údaje sa následne synchronizujú s aplikáciou LastPass Authenticator.

Jednou zo zaujímavých funkcií zálohovania v cloude je to, že upozornenia sa odosielajú iba na najnovšie zariadenie, ktoré používate. To znamená, že staré zariadenie už nebude dostávať žiadne upozornenia na overenie. Kódy vygenerované na starom zariadení však budú aj naďalej fungovať.

Záverečné slová

Funkcia cloudovej zálohy LastPass Authenticator je užitočná pri prepínaní zariadení. Môže k tomu dôjsť po odcudzení starého zariadenia alebo po zakúpení nového zariadenia.

Používatelia, ktorí dôverujú LastPass so svojimi heslami a inými citlivými informáciami, nemajú dôvod na to, aby funkciu zálohovania nepoužívali. Tí, ktorí neveria uloženým údajom v cloude, tak určite nebudú.

To môže byť užitočné, ak veľa prepínate telefóny alebo mobilné zariadenia, alebo ak chcete mať obnovovací mechanizmus iba vtedy, keď dôjde k hroznej chybe.

Teraz ste : Aký je váš názor na túto novú funkciu zálohovania v cloude?