Prehľad aktualizácií zabezpečenia systému Microsoft Windows júl 2019

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizácie zabezpečenia a aktualizácie, ktoré sa netýkajú zabezpečenia pre systém Microsoft Windows (klient a server) a ďalšie produkty spoločnosti dňa Deň opráv 9. júla 2019.

Náš prehľad poskytuje správcom systému, organizáciám a domácim používateľom podrobné informácie o vydaných opravách, známych problémoch a ďalšie relevantné informácie.

Prehľad začína zhrnutím; nasleduje distribúcia operačného systému a zoznam aktualizácií zabezpečenia pre všetky verzie systému Windows.

Nasleduje zoznam známych problémov, bezpečnostných rád vydaných spoločnosťou Microsoft a informácií o stiahnutí.

Toto je odkaz na Deň opráv v júni 2019 pre prípad, že ste ho zmeškali.

Aktualizácie zabezpečenia systému Microsoft Windows júl 2019

Toto je tabuľka programu Excel so zoznamom aktualizácií zabezpečenia, ktoré spoločnosť Microsoft vydala pre svoje produkty v júli 2019. Archív si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz: Aktualizácie zabezpečenia systému Microsoft Windows júl 2019 Prehľad

Zhrnutie

 • Spoločnosť Microsoft vydala aktualizácie zabezpečenia pre všetky klientske a serverové verzie operačného systému Windows.
 • (Minimálne) 1 kritický problém so zabezpečením ovplyvňuje všetky verzie systému Windows.
 • Aktualizácie zabezpečenia boli vydané aj pre ďalšie produkty spoločnosti, ako sú Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Office, Azure DevOps, .NET Framework, Azure, SQL Server, ASP.NET, Visual Studio a Microsoft Exchange Server.
 • V katalógu Microsoft Update je uvedených 212 záznamov.

Distribúcia operačného systému

 • Chyby zabezpečenia Windows 7 : 21: 1 kritická a 20 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby systému Windows 8.1 : 19: 1 kritická a 18 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10 vo verzii 1703 : 24: 1 kritická a 23 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia Windows 10, verzia 1709 : 36: 1 kritická a 35 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia Windows 10, verzia 1803 : 37: 1 kritická a 36 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Zraniteľnosti Windows 10, verzia 1809 : 36: 1 kritická a 35 dôležitá
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Zraniteľnosti Windows 10, verzia 1903 : 36: 1 kritická a 35 dôležitá.
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu

Produkty Windows Server

 • Chyby zabezpečenia systému Windows Server 2008 R2 : 21: 1 kritická a 20 dôležitá.
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia systému Windows Server 2012 R2 : 22: 2 kritické a 20 dôležité.
  • CVE-2019-0785 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Server
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia systému Windows Server 2016 : 27: 2 kritické a 25 dôležité
  • CVE-2019-0785 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Server
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu
 • Chyby zabezpečenia systému Windows Server 2019 : 40: 2 dôležité a 38 dôležité.
  • CVE-2019-0785 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Server
  • CVE-2019-1102 | Zraniteľnosť kódu GDI + na diaľkové vykonanie kódu

Ďalšie produkty spoločnosti Microsoft

 • Chyby zabezpečenia programu Internet Explorer 11 : 6: 6 kritických
  • CVE-2019-1001 | Chyba zabezpečenia skriptovania poškodenia pamäte motora
  • CVE-2019-1004 | Chyba zabezpečenia skriptovania poškodenia pamäte motora
  • CVE-2019-1056 | Chyba zabezpečenia skriptovania poškodenia pamäte motora
  • CVE-2019-1059 | Chyba zabezpečenia skriptovania poškodenia pamäte motora
  • CVE-2019-1063 | Chyba zabezpečenia programu Internet Explorer na poškodenie pamäte
  • CVE-2019-1104 | Zraniteľnosť chyby prehľadávača spoločnosti Microsoft
 • Microsoft Edge : 7 zraniteľností: 7 kritických
  • CVE-2019-1001 | Chyba zabezpečenia skriptovania poškodenia pamäte motora
  • CVE-2019-1062 | Chyba zabezpečenia funkcie Chakra Scripting Engine Corruption
  • CVE-2019-1092 | Chyba zabezpečenia funkcie Chakra Scripting Engine Corruption
  • CVE-2019-1103 | Chyba zabezpečenia funkcie Chakra Scripting Engine Corruption
  • CVE-2019-1104 | Zraniteľnosť chyby prehľadávača spoločnosti Microsoft
  • CVE-2019-1106 | Chyba zabezpečenia funkcie Chakra Scripting Engine Corruption
  • CVE-2019-1107 | Chyba zabezpečenia funkcie Chakra Scripting Engine Corruption

Aktualizácie zabezpečenia systému Windows

Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2

KB4507449 - Mesačný súhrn

 • Rovnaké ako KB4507456.

KB4507456 - Aktualizácia iba na zabezpečenie

 • Aktualizácie zabezpečenia systémov Windows Server, Microsoft Graphics Component, Windows Storage and Filesystems, Windows Shell, Windows Input and Composition a Windows Kernel.

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4507448 - Mesačný súhrn

 • Opravený problém s Bitlockerom, ktorý spôsobil, že Bitlocker prešiel do režimu obnovenia.
 • Rovnaké ako KB4507457.

KB4507457 - Aktualizácia iba na zabezpečenie

 • Aktualizácie zabezpečenia bezdrôtových sietí Windows, Windows Server, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Kernel a Windows Application Platform and Frameworks

Windows 10, verzia 1803

KB4507435

 • Opravený problém s bitlockerom, ktorý spôsobil prechod šifrovacieho softvéru do režimu obnovenia.
 • Aktualizácie zabezpečenia bezdrôtových sietí Windows, Windows Server, Microsoft Scripting Engine, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Graphics Component, Windows Kernel, Internet Explorer, Windows Input and Composition, Windows Virtualization, Windows Application Platform and Frameworks, Microsoft Edge, Windows Cryptography a Základy systému Windows.

Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

KB4507469

 • Opravený problém s bitlockerom, ktorý spôsobil prechod šifrovacieho softvéru do režimu obnovenia.
 • Opravený problém, ktorý spôsobil, že fotoaparát nereagoval.
 • Aktualizácie zabezpečenia systémov Windows Server, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Graphics Component, Internet Explorer, Windows Input and Composition, Windows Virtualization, Windows Application Platform and Frameworks, Windows Kernel, Microsoft Edge, Windows Cryptography a Základy Windows.

Windows 10, verzia 1903

KB4507453

 • Opravy vydania ukážky plus aktualizácie zabezpečenia.

Ďalšie aktualizácie zabezpečenia

KB4506954 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.8 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506955 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.8 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506956 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.8 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4506961 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506962 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506963 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.6 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

KB4506964 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506965 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506966 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

KB4506974 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506975 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 2.0, 3.0 pre Windows Server 2008

KB4506976 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5.1 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4506977 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506992 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.8 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506993 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.8 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506994 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.8 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4506995 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506996 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4506997 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.6 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

KB4506999 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4507000 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4507001 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 4.5.2 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

KB4507002 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4507003 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 2.0 pre Windows Server 2008

KB4507004 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5.1 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4507005 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4507411 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4507412 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4507413 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4507414 - 2019-07 Aktualizácia zabezpečenia iba pre .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 pre Windows Server 2008

KB4507420 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5.1 pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4507421 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4507422 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 pre Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2

KB4507423 - 2019-07 Súhrn zabezpečenia a kvality pre .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 v systéme Windows Server 2008

KB4507434 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer

KB4507452 - 2019-07 Mesačná kumulatívna úroveň zabezpečenia pre systém Windows Server 2008

KB4507461 - 2019-07 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre systém Windows Server 2008

KB4507462 - 2019-07 Mesačný súhrn zabezpečenia pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4507464 - 2019-07 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4504418 - 2019-07 Aktualizácia servisného zásobníka pre systémy Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4506986 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 4.8 pre Windows Server 2016, Windows 10, verzia 1607

KB4506987 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 4.8 pre Windows 10, verzia 1703

KB4506988 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 4.8 pre Windows 10, verzia 1709

KB4506989 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 4.8 pre Windows 10, verzia 1803

KB4506990 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 3.5, 4.8 pre Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

KB4506991 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 3.5, 4.8 pre Winodws 10, verzia 1903

KB4506998 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 3.5, 4.7.2 pre Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

KB4507419 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre .NET Framework 3.5, 4.7.2, 4.8 pre Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

KB4507435 - 2019-07 Dynamická kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1803

KB4507450 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1703

KB4507455 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1709

KB4507458 - 2019-07 Dynamická kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1507

KB4507460 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systémy Windows 10, verzia 1607 a Windows Server 2016

KB4509090 - 2019-07 Aktualizácia zásobníka údržby pre Windows 10, verzia 1507

KB4509091 - 2019-07 Aktualizácia servisného zásobníka pre systémy Windows Server 2016 a Windows 10, verzia 1607

KB4509092 - 2019-07 Aktualizácia zásobníka údržby pre Windows 10, verzia 1703

KB4509093 - 2019-07 Aktualizácia zásobníka servisu pre Windows 10, verzia 1709

KB4509094 - 2019-07 Aktualizácia servisného zásobníka pre systémy Windows 10, verzia 1803 a Windows Server 2016

KB4509095 - 2019-07 Aktualizácia servisného zásobníka pre systémy Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

KB4509096 - 2019-07 Aktualizácia zásobníka údržby pre Windows 10, verzia 1903

známe problémy

Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2

 • Problém so softvérom McAfee Enterprise, ktorý spôsobí pomalé spustenie alebo systém prestane reagovať.

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

 • Stále pretrvávajúci problém so zdieľanými zväzkami klastra, ktorý vyvoláva chybu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“.
 • Problém so softvérom McAfee Enterprise, ktorý spôsobí pomalé spustenie alebo systém prestane reagovať.
 • Čítačka obrazovky systému Windows-Eyes môže spôsobiť chyby pri spustení alebo počas používania a niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Windows 10, verzia 1803

 • Stále pretrvávajúci problém so zdieľanými zväzkami klastra, ktorý vyvoláva chybu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“.
 • Čierna obrazovka počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácií.
 • Problém s aplikáciou čítačky obrazovky Window-Eyes, ktorá nemusí pracovať správne.

Windows 10, verzia 1809 a Server 2019

 • Dlhodobý problém so zdieľanými zväzkami klastra.
 • Chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND“ na zariadeniach s „nainštalovanými niektorými ázijskými jazykovými balíkmi“.
 • Čierna obrazovka počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácií.
 • Problém s aplikáciou čítačky obrazovky Window-Eyes, ktorá nemusí pracovať správne.

Windows 10, verzia 1903

 • Spustenie karantény systému Windows sa nemusí spustiť.
 • Služba RASMAN (Remote Access Connection Manager) môže prestať fungovať a na zariadeniach, kde je úroveň diagnostických údajov manuálne nakonfigurovaná na predvolené nastavenie 0, sa môže zobraziť chyba „0xc0000005“.

Bezpečnostné pokyny a aktualizácie

ADV190020 | Zraniteľnosť protokolu TCP SACK pre jadro systému Linux

ADV190021 | Outlook na webe Zraniteľnosť skriptovania medzi webmi

ADV990001 | Najnovšie aktualizácie zásobníka

Aktualizácie nesúvisiace s bezpečnosťou

KB890830 - Nástroj na odstránenie škodlivého softvéru Windows - júl 2019

KB4501375 - Windows 10 verzia 1903 a Windows Server verzia 1903

 • Niekoľko opráv, pozri naše pokrytie KB4501375 tu.

KB4509479 - Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

 • Opravený problém s pripojením k úložnej sieti (SAN).

KB4501371 - Windows 10, verzia 1809 a Windows Server 2019

 • Niekoľko opráv, pozri naše pokrytie KB4501371 tu.

KB4509478 - Windows 10, verzia 1803

 • Rovnaké ako KB4509479 pre Windows 10, verzia 1809.

KB4503288 - Windows 10, verzia 1803

 • Niekoľko opráv, pozri naše pokrytie KB4503288 tu.

KB4509477 - Windows 10, verzia 1709

 • Rovnaké ako KB4509479 pre Windows 10, verzia 1809.

KB4503281 - Windows 10, verzia 1709

Aktualizácie balíka Microsoft Office

Informácie o aktualizácii balíka Office nájdete tu.

Ako sťahovať a inštalovať aktualizácie zabezpečenia z júla 2019

Aktualizácie zabezpečenia z júla 2019 sú distribuované prostredníctvom Windows Update, WSUS a ďalších prostriedkov. Väčšina systémov Windows založených na klientovi je nakonfigurovaná na automatické vyhľadávanie aktualizácií.

Správcovia systému Windows, ktorí nechcú čakať, môžu spustiť manuálne kontroly aktualizácií. Vo všeobecnosti sa neodporúča, pretože chyby sa môžu objaviť po všeobecnej dostupnosti. Ak nie je možné oneskoriť inštaláciu aktualizácií, odporúča sa zálohovanie.

Ak chcete vykonať manuálnu kontrolu aktualizácií, postupujte takto:

 1. Klepnite na kláves Windows, napíšte Windows Update a vyberte výsledok.
 2. Manuálna kontrola sa vykoná kliknutím na „skontrolovať aktualizácie“. Aktualizácie sa môžu inštalovať automaticky alebo na žiadosť používateľa v závislosti od systémových nastavení.

Priame sťahovanie aktualizácií

Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4507449 - 2019-07 Mesačný súhrn zabezpečenia kvality pre systém Windows 7
 • KB4507456 - 2019-07 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre Windows 7

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

 • KB4507448 - 2019-07 Mesačný súhrn zabezpečenia kvality pre Windows 8.1
 • KB4507457 - 2019-07 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre Windows 8.1

Windows 10 (verzia 1803)

 • KB4507435 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1803

Windows 10 (verzia 1809)

 • KB4507469 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1809

Windows 10 (verzia 1903)

 • KB4501375 - 2019-07 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1903

Dodatočné zdroje

 • Poznámky k vydaniu bezpečnostných aktualizácií z júla 2019
 • Zoznam aktualizácií softvéru pre produkty spoločnosti Microsoft
 • Zoznam najnovších aktualizácií a balíkov služieb Windows
 • Sprievodca aktualizáciami zabezpečenia
 • Stránka Microsoft Update Catalog
 • Náš podrobný sprievodca aktualizáciou systému Windows
 • Ako nainštalovať voliteľné aktualizácie v systéme Windows 10
 • História aktualizácií systému Windows 10
 • História aktualizácií systému Windows 8.1
 • História aktualizácií systému Windows 7