Prehľad zabezpečenia systému Microsoft Windows Aktualizácia marca 2019

Dnes je tretí opravný deň roku 2019. Spoločnosť Microsoft vydala aktualizácie pre systémy Microsoft Windows, Office a ďalšie produkty spoločnosti 12. marca 2019.

Aktualizácie sú už k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update, ako priame súbory na prevzatie a prostredníctvom ďalších aktualizačných systémov, ktoré spoločnosť Microsoft podporuje.

Náš mesačný prehľad opráv vám poskytuje podrobné informácie a odkazy na podporné stránky pre ďalšiu analýzu.

Prehľad začína zhrnutím. Nasledujú štatistické údaje, informácie o kumulatívnych aktualizáciách pre systém Windows, odkazy na všetky aktualizácie zabezpečenia a aktualizácie, ktoré spoločnosť Microsoft netvorila, informácie o známych problémoch, odkazy na priame sťahovanie a ďalšie.

Toto je odkaz na prehľad záplat za posledný mesiac pre prípad, že ste ho zmeškali.

Odporúčame vám, aby ste si pred inštaláciou akýchkoľvek aktualizácií vytvorili zálohy systému a údajov, ktoré sú pre vás dôležité.

Aktualizácie zabezpečenia systému Microsoft Windows, marec 2019

Môžete si stiahnuť nasledujúcu tabuľku programu Excel, v ktorej sú uvedené všetky aktualizácie zabezpečenia vydané pre všetky produkty spoločnosti Microsoft v marci 2019. Kliknutím na nasledujúci odkaz ju prevezmite do svojho zariadenia: tabuľka marec 2019 Aktualizácie zabezpečenia systému Windows

Zhrnutie

 • Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné produkty pre všetky verzie systému Windows založené na klientovi a serveri, ktoré podporuje.
 • Spoločnosť vydala aktualizácie zabezpečenia nasledujúcich produktov: Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Office a SharePoint, Skype for Business, Team Foundation Server, Visual Studio a NuGet.
 • Spoločnosť Microsoft vydala podporu SHA-2 Code sign pre Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 ako aktualizáciu zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku podpory.

Distribúcia operačného systému

 • Zraniteľné miesta Windows 7 : 21, z ktorých 3 sú hodnotené ako kritické a 18 sú považované za dôležité.
  • Rovnaké ako Windows 10, verzia 1607
 • Windows 8.1 : 20 zraniteľností, z ktorých 3 sú hodnotené ako kritické a 17 sú považované za dôležité.
  • Rovnaké ako Windows 10, verzia 1607
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10, verzia 1607 : 24, z ktorých 3 sú kritické a 21 je dôležitých
  • CVE-2019-0603 | Chyba zabezpečenia vzdialeného spustenia kódu TFTP servera Windows Deployment Services
  • Rovnaké ako Windows 10, verzia 1709
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10 verzie 1703 : 24, z ktorých 2 sú kritické a 22 je dôležitých
  • Rovnaké ako Windows 10, verzia 1709
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10, verzia 1709 : 28, z ktorých 2 sú kritické a 26 je dôležitých
  • CVE-2019-0756 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu MS XML na diaľku
  • CVE-2019-0784 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows ActiveX na diaľku
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10, verzia 1803 : 33, z ktorých 6 je kritických a 27 je dôležitých
  • rovnako ako Windows 10, verzia 1809
 • Chyby zabezpečenia systému Windows 10, verzia 1809 : 33, z ktorých 6 je kritických a 27 je dôležitých
  • CVE-2019-0603 | Chyba zabezpečenia vzdialeného spustenia kódu TFTP servera Windows Deployment Services
  • CVE-2019-0697 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0698 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0726 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0756 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu MS XML na diaľku
  • CVE-2019-0784 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows ActiveX na diaľku

Produkty Windows Server

 • Windows Server 2008 R2 : 21 zraniteľností, z ktorých 3 sú kritické a 17 je dôležitých.
  • Rovnaké ako Windows Server 2016.
 • Windows Server 2012 R2 : 20 zraniteľností, z ktorých 3 sú kritické a 17 je dôležitých.
  • Rovnaké ako Windows Server 2016.
 • Windows Server 2016 : 24 zraniteľností, z ktorých 3 sú kritické a 21 je dôležitých.
  • CVE-2019-0603 | Chyba zabezpečenia vzdialeného spustenia kódu TFTP servera Windows Deployment Services
  • CVE-2019-0756 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu MS XML na diaľku
  • CVE-2019-0784 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows ActiveX na diaľku
 • Chyby zabezpečenia systému Windows Server 2019 : 33, z ktorých 5 je kritických a 27 je dôležitých.
  • CVE-2019-0603 | Chyba zabezpečenia vzdialeného spustenia kódu TFTP servera Windows Deployment Services
  • CVE-2019-0697 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0698 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0726 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows DHCP Client
  • CVE-2019-0756 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu MS XML na diaľku
  • CVE-2019-0784 | Chyba zabezpečenia spustenia kódu Windows ActiveX na diaľku

Ďalšie produkty spoločnosti Microsoft

 • Zraniteľnosť programu Internet Explorer 11 : 14, 4 kritické, 10 dôležité
 • Microsoft Edge : 14 zraniteľností, 7 kritických, 7 dôležitých

Aktualizácie zabezpečenia systému Windows

Windows 10, verzia 1809

KB4489899

 • Opravený problém so sledovaním a kalibráciou zariadenia, ktorý ovplyvnil Microsoft HoloLens.
 • Opravená chyba „Chyba 1309“ pri inštalácii alebo odstraňovaní súborov MSI a MSP.
 • Opravený problém s deštrukciou grafického výkonu.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre rôzne súčasti systému Windows.

Windows 10, verzia 1803

KB4489868

 • Opravené upozornenie „Chyba 1309“.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre rôzne súčasti systému Windows.

Windows 10, verzia 1709

KB4489886

 • Opravená chyba „Chyba 1309“.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre rôzne súčasti systému Windows.

Windows 10, verzia 1703

KB4489871

 • Opravená chyba „Chyba 1309“.
 • Opravené _isleadbyte_l () vracajúce 0.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre rôzne súčasti systému Windows.

Windows 10, verzia 1607 / Server 2016

KB4489882

 • Opravená chyba „Chyba 1309“.
 • Opravený problém, ktorý spôsobil, že systém Windows Server prestal pracovať a reštartoval „pri hosťovaní viacerých relácií terminálového servera a odhlásení používateľa“.
 • Opravené _isleadbyte_l () vracajúce 0.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre rôzne súčasti systému Windows.

Windows 8.1

KB4489881 Mesačný súhrn

 • Opravený problém „Chyba 1309“.
 • Opravený problém s únikom virtuálnej pamäte a vyčerpaním stránkovaného fondu.
 • Rôzne aktualizácie zabezpečenia pre súčasti systému Windows.

KB4489883 Aktualizácia iba na zabezpečenie

 • Ďalšie opravy názvov japonskej éry.
 • Rovnaké ako mesačné zhrnutie.

Windows 7 Service Pack 1

KB4489878 Mesačný súhrn

 • Opravený problém, ktorý zabránil prehliadaču udalostí zobrazovať udalosti kariet sieťového rozhrania.
 • Rôzne aktualizácie zabezpečenia pre súčasti systému Windows.

KB4489885 Aktualizácia iba na zabezpečenie

 • Ďalšie opravy názvov japonských ERA.
 • Rovnaké ako mesačné zhrnutie.

Ďalšie aktualizácie zabezpečenia

KB4489873 - Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer: 12. marca 2019

KB4474419 - Aktualizácia podpory pre podpisovanie kódu SHA-2 pre systémy Windows Server 2008 R2 a Windows 7: 12. marca 2019

KB4486468 - Aktualizácia zabezpečenia chyby zabezpečenia zverejnenia informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4486536 - Aktualizácia zabezpečenia chyby zabezpečenia zverejnenia informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4486538 - Aktualizácia zabezpečenia zvýšenia zraniteľnosti privilégií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4489493 - Aktualizácia zabezpečenia zraniteľnosti pri zverejňovaní informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4489876 - Aktualizácia kvality iba pre zabezpečenie systému Windows Server 2008

KB4489880 - Súhrnný mesačný prehľad kvality pre systém Windows Server 2008

KB4489884 - Aktualizácia kvality iba pre zabezpečenie pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4489891 - Súhrnný mesačný prehľad kvality pre Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

KB4489907 - Aktualizácia prehrávača Adobe Flash Player

KB4489973 - Aktualizácia zabezpečenia zraniteľnosti pri vzdialenom spustení kódu v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4489974 - Aktualizácia zabezpečenia zraniteľnosti pri vzdialenom spustení kódu v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4489977 - Aktualizácia zabezpečenia zraniteľnosti pri vzdialenom spustení kódu v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4490228 - Aktualizácia zabezpečenia zraniteľnosti pri vzdialenom spustení kódu v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4490385 - Aktualizácia zabezpečenia chýb zabezpečenia zverejnenia informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4490500 - Aktualizácia zabezpečenia s cieľom zvýšiť zraniteľnosť privilégií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4490501 - Aktualizácia zabezpečenia chyby zabezpečenia zverejnenia informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

KB4493341 - Aktualizácia zabezpečenia chyby zabezpečenia zverejnenia informácií v systéme Windows Embedded POSReady 2009: 12. marca 2019

známe problémy

4489878 Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (mesačný súhrn) A

4489885 Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (aktualizácia iba pre zabezpečenie) A

4489884 Windows Server 2012 (iba aktualizácia zabezpečenia) A

4489891 Windows Server 2012 (mesačný súhrn)

 • Internet Explorer 10 môže mať problémy s overením
  • Vytvorte jedinečné používateľské účty, aby ste predišli rovnakému zdieľaniu používateľských účtov a problém vyriešili.

4489881 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (mesačný súhrn) A

4489883 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (aktualizácia len pre zabezpečenie)

 • IE11 môže mať problémy s overením.

4489882 Windows 10, verzia 1607, Windows Server 2016

 • Spravovaní hostitelia produktu System Center Virtual Machine Manager nemôžu „vymenovať a spravovať logické prepínače“.
  • Spustite mofcomp na serveroch Scvmmswitchportsettings.mof a VMMDHCPSvr.mof
 • Klastrová služba môže zlyhať s chybou „2245 (NERR_PasswordTooShort)“.
  • Nastavte zásadu Minimálna dĺžka hesla na menej ako 14 znakov.
 • IE11 môže mať problémy s overením.

4489899 Windows 10, verzia 1809, Windows Server 2019

 • IE11 môže mať problémy s overením.
 • Výstupné zariadenia môžu prestať pracovať na zariadeniach s viacerými zvukovými zariadeniami. Ovplyvnené aplikácie zahŕňajú Windows Media Player, Sound Blaster Control Panel a Realtek HD Audio Manager.
  • Dočasné riešenie: nastavenie výstupného zariadenia na predvolené.

Bezpečnostné pokyny a aktualizácie

ADV190008 | Marec 2019 Aktualizácia zabezpečenia programu Adobe Flash

ADV190010 | Osvedčené postupy týkajúce sa zdieľania jedného používateľského účtu medzi viacerými používateľmi

ADV990001 | Najnovšie aktualizácie zásobníka

Aktualizácie nesúvisiace s bezpečnosťou

KB4484071 - Aktualizácia systému Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

KB4487989 - Aktualizácia POSReady 2009

KB4490628 - Aktualizácia servisného balíčka pre Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

KB4489723 - Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1803

KB890830 - Nástroj na odstránenie škodlivého softvéru Windows - marec 2019

Aktualizácie balíka Microsoft Office

Spoločnosť Microsoft vydala v marci 2019 iné ako bezpečnostné a bezpečnostné aktualizácie podporovaných produktov balíka Microsoft Office. Informácie sú k dispozícii tu.

Ako sťahovať a inštalovať aktualizácie zabezpečenia z marca 2019

Aktualizácie systému Windows sa predvolene inštalujú vo väčšine systémov automaticky. Správcovia systému Windows môžu tento proces urýchliť manuálnym vyhľadávaním aktualizácií alebo ich priamym stiahnutím z webovej lokality Microsoft Update Catalog.

Priame sťahovanie aktualizácií

Kumulatívne aktualizácie, ktoré spoločnosť Microsoft vydáva, ako aj ďalšie aktualizácie, sa nahrajú na webovú stránku katalógu Microsoft Update.

Nájdete odkazy na všetky kumulatívne aktualizácie pre klientske a serverové verzie systému Microsoft Windows.

Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4489878 - 2019-03 Mesačná kumulatívna úroveň zabezpečenia pre systém Windows 7
 • KB4489885 - 2019-03 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre Windows 7

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

 • KB4489881-- 2019-03 Mesačný súhrn zabezpečenia pre Windows 8.1
 • KB4489883 - 2019-03 Aktualizácia kvality zabezpečenia iba pre Windows 8.1

Windows 10 a Windows Server 2016 (verzia 1607)

 • KB4489882 - 2019-03 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1607

Windows 10 (verzia 1703)

 • KB4489871 - 2019-03 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1703

Windows 10 (verzia 1709)

 • KB4489886-- 2019-03 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1709

Windows 10 (verzia 1803)

 • KB4489868 - 2019-03 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1803

Windows 10 (verzia 1809)

 • KB4489899 - 2019-03 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1809

Dodatočné zdroje

 • Poznámky k vydaniu bezpečnostných aktualizácií z marca 2019
 • Zoznam aktualizácií softvéru pre produkty spoločnosti Microsoft
 • Zoznam najnovších aktualizácií a balíkov služieb Windows
 • Sprievodca aktualizáciami zabezpečenia
 • Stránka Microsoft Update Catalog
 • Náš podrobný sprievodca aktualizáciou systému Windows
 • Ako nainštalovať voliteľné aktualizácie v systéme Windows 10
 • História aktualizácií systému Windows 10
 • História aktualizácií systému Windows 8.1
 • História aktualizácií systému Windows 7