Prevod MDF na obrázky ISO

MDF to ISO je bezplatný program pre operačný systém Windows, ktorý umožňuje prevádzať obrazy diskov MDF do bežne používaného formátu diskových obrazov ISO.

Formát obrazu disku MDF (MDF znamená Mirror Disk File) sa nepoužíva tak často ako formát ISO. To zase znamená, že formát súborov nie je tak podporovaný aplikáciami na napaľovanie alebo pripojenie disku v porovnaní s formátom ISO.

Súbory MDF sa vytvárajú pomocou komerčného softvéru Alkohol, ktorý dokáže nielen vytvárať súbory .mdf, ale tiež ich vypaľovať na disk alebo ich pripojiť do systému. Existujú ďalšie programy, ktoré to dokážu, vrátane OSFMount alebo Gizmo Drive Mounting.

Bez ohľadu na dostupné programy pravdepodobne nemáte v systéme nainštalovaný kompatibilný softvér na napaľovanie alebo pripojenie súborov .mdf. V takom prípade môžete nainštalovať softvér podporujúci formát obrazu disku alebo previesť obrázok mdf na ISO, aby ste zabránili problému. Druhé riešenie môže byť vhodnejšie, ak pravidelne nepracujete so súbormi mdf.

MDF podľa ISO

Slobodný softvér MDF podľa ISO vyzerá veľmi podobne ako predtým revidovaná aplikácia Img to iso, ktorú som preskúmal pred menej ako mesiacom. Dizajn aplikácie aj domovská stránka programu vyzerajú veľmi podobne a je pravdepodobné, že bol vytvorený rovnakým vývojárom.

Je potrebné nainštalovať MDF podľa ISO, čo je nešťastné, pretože by bolo skvelým doplnkom zbierky prenosných nástrojov. Keď spustíte program, uvidíte rozhranie minmal, kde musíte vybrať obrazový súbor mdf, ktorý chcete previesť kliknutím na tlačidlo výberu. Potom vyberte lokálny adresár, do ktorého chcete uložiť súbor ISO. Kliknutím na Konvertovať spustíte konverziu.

Lišta postupu v reálnom čase označuje postup prevodu. Čas konverzie závisí od veľkosti súboru mdf a výkonu počítača, konkrétne jeho procesora.

Vývojár testoval program iba v systéme Windows 7. Testy však ukázali, že bude fungovať aj v iných verziách systému Windows. Zainteresovaní používatelia si môžu stiahnuť MDF do ISO z domovskej stránky projektu.