Zmena adresy IP pomocou prepínača IP

Schopnosť prepínať adresy IP môže byť nevyhnutná, ak pracujete v rôznych sieťových prostrediach. Manuálna zmena nastavení siete vždy, keď pracujete na inom mieste, môže byť časovo náročná. V takých situáciách môžu byť veľmi užitočné nástroje ako IP Switcher alebo predtým skontrolovaný Fast IP Switcher.

Tento nástroj v podstate umožňuje užívateľovi konfigurovať viacero profilov IP, ktoré sa dajú aktivovať kliknutím myši. IP Switcher je prenosný softvérový program, ktorý pri spustení zobrazuje dvojvrstvové rozhranie.

Softvérový program zobrazuje všetky pripojené sieťové adaptéry hore a nakonfigurované IP konfigurácie dole.

Sieťové adaptéry sa zobrazujú s ich názvom, popisom, stavom a aktuálnou IPv4 a IPv6 IP adresou.

Nová adresa IP, ktorá v skutočnosti pozostáva z viac ako len adresy IP, sa dá pre vybratý adaptér ľahko pridať. Je možné pridať IP adresu IPv4, IPv6 alebo IE Proxy ľahko.

Konfigurácia obsahuje IP adresu, masku podsiete, predvolenú bránu, metriku rozhrania a server DNS pre túto konfiguráciu.

K rôznym IP adresám potom môžete pristupovať zo systémovej lišty Windows. Podržaním kurzora myši nad ikonou sa zobrazia aktuálne informácie o adrese IP.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu potom môžete nastaviť adresu IP pre vybratý sieťový adaptér. IP Switcher je užitočný nástroj pre používateľov, ktorí musia pracovať v rôznych sieťových prostrediach, ktoré ich nútia pravidelne meniť nastavenia týkajúce sa IP. Program 65K si môžete stiahnuť z webových stránok vývojára. Je kompatibilný s 32-bitovými aj 64-bitovými vydaniami operačného systému Microsoft Windows a vyžaduje Microsoft .net Framework 2.0.