Nástroj na skenovanie portov

SuperScan je bezplatný sieťový nástroj na skenovanie portov, ktorého primárnym účelom je skenovanie rozsahu IP. Vďaka svojim viacvláknovým a asynchrónnym technikám podporuje mimoriadne rýchle vyhľadávanie hostiteľa, ako aj skenovanie portov TCP a UDP.

Podporované aj rozlíšenie názvu hostiteľa je viac-menej okamžité. Používatelia môžu zadať názov hostiteľa, IP alebo rozsah IP a začať skenovanie. Skenovanie portov bude chvíľu trvať, v závislosti od počtu, ak sa majú kontrolovať IP adresy. Na konci sa vygeneruje správa HTML, ktorá zobrazuje množstvo objavených hostiteľov a otvorené porty TCP a UDP.

K dispozícii je niekoľko možností skenovania portov. Je napríklad možné zvoliť odlišný rozsah portov, ktorý by sa mal skontrolovať, časové limity a požiadavky na nájdenie hostiteľa. SuperScan nie je pekná aplikácia, ale aplikácia, ktorá robí túto prácu veľmi dobre. Trvá chvíľu, kým si na všetky karty poskytnuté v softvérovom programe zvyknete.

SuperScan ponúka okrem skenovania portov aj širokú škálu sieťových nástrojov. Poskytuje prístup k sieťovým nástrojom, ako sú Ping, Whois Lookups a Get Request, a dokonca aj zoznam hostiteľov Windows.